Vstúpte ...
 
  
Weiter ...
 
  
Next ...
 
  
Belépés ...
  

Projekt "Kultúra spája ľudí a rozvíja cestovný ruch Podunajska" je realizovaný s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva. Názory vyjadrené pri jeho realizácii sú názormi obce Ivanka pri Dunaji, a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú oficiálny názor Európskeho spoločenstva.

Projekt “Kultur verbindet die Menschen und entwickelt den Reiseverkehr im Donaugebiet” wurde mit der Finanzhilfe der Europäischen Union (Kommunität) realisiert. Ausgedrückte Stellungen im Dokument sind die Stellungen der Gemeinde Ivanka pri Dunaji und können deswegen nicht in keiner Hinsicht so benutz, als währen sie die offizielle Stellung der Europäischen Union (Komaunität).


J.C.Trade Bridge International s.r.o.
All rights reserved.
Design by (2003) www.tourist-channel.sk
Táto doména je súčasťou siete serverov firmy J.C.Trade Bridge International s.r.o.
Stránka je optimalizovaná pre Internetové prezerače IE6 a viac, Firefox 1.0.4, Opera 9 a rozlíšenie 1024 x768 pixelov.